29-30 พฤศจิกายน 2561

การประชุมวิชาการ การวิจัยระบบการศึกษาไทย (CRTES) ครั้งที่ 3...

read more >

 
 
 
 
dreamweaver widget
 
 
KMITL TIME
 
 
 
“การประชุมวิชาการ การวิจัยระบบการศึกษาไทย (CRTES) ครั้งที่ 3”
(29-30/11/2561)
“สจล.เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 9/2561”
(15/09/2561)
“พิธียกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากร
ที่ปฏิบัติงานในสถาบันครบ ๒๕ ปี”
(25/07/2561)
 
 
   
 
 
 
 
 
Go to TOP ^
 
หน้าแรก โครงสร้างสภาคณาจารย์และพนักงาน ข่าวประชาสัมพันธ์ เสนอความคิดเห็น
ประวัติสถาบันฯ คณะกรรมการ ภาพกิจกรรม คลินิกสภา
ประวัติสภาคณาจารย์และพนักงาน บุคลากร ปฏิทินกิจกรรม พรบ./ข้อบังคับ/ระเบียบ/ประกาศ
ทำเนียบสภาคณาจารย์และพนักงาน งานยกย่องเชิดชูเกียรติ ค่ายเยาวชนภาคฤดูร้อน คู่มือจรรยาบรรณผู้ปฏิบัติงานในสถาบัน
วิสัยทัศน์-พันธกิจ เครือข่ายสภาคณาจารย์ฯ ของที่ระลึก เอกสารดาวน์โหลด
 
 
สภาคณาจารย์และพนักงาน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
e-mail: senate@kmitl.ac.th โทรศัพท์ (662) 329 8156, (662) 329 8157
King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang :: KMITL
Copyright © 2013 Faculty Senate of KMITL Created & Designed by Idealready.com