6 มีนาคม 2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีดูงานสภาคณาจารย์และพนักงาน...

read more >

 
 
 
 
dreamweaver widget
 
 
KMITL TIME
 
 
 
“มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีดูงานสภาคณาจารย์และพนักงาน”
(06/03/2561)
“การประชุมวิชาการ การวิจัยระบบการศึกษาไทย (CRTES) ครั้งที่ 2”
(14/12/2560)
“ก.พ.อ. หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้ง ผศ. รศ. ศ. พ.ศ. ๒๕๖๐”
(12/12/2560)
 
 
   
 
 
 
 
 
Go to TOP ^
 
หน้าแรก โครงสร้างสภาคณาจารย์และพนักงาน ข่าวประชาสัมพันธ์ เสนอความคิดเห็น
ประวัติสถาบันฯ คณะกรรมการ ภาพกิจกรรม คลินิกสภา
ประวัติสภาคณาจารย์และพนักงาน บุคลากร ปฏิทินกิจกรรม พรบ./ข้อบังคับ/ระเบียบ/ประกาศ
ทำเนียบสภาคณาจารย์และพนักงาน งานยกย่องเชิดชูเกียรติ ค่ายเยาวชนภาคฤดูร้อน คู่มือจรรยาบรรณผู้ปฏิบัติงานในสถาบัน
วิสัยทัศน์-พันธกิจ เครือข่ายสภาคณาจารย์ฯ ของที่ระลึก เอกสารดาวน์โหลด
 
 
สภาคณาจารย์และพนักงาน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
e-mail: senate@kmitl.ac.th โทรศัพท์ (662) 329 8156, (662) 329 8157
King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang :: KMITL
Copyright © 2013 Faculty Senate of KMITL Created & Designed by Idealready.com