หน้าแรก > งานยกย่องเชิดชูเกียรติ > รวมภาพกิจกรรมงานยกย่องเชิดชูเกียรติ ปี ๒๕๕๗
 
 

รวมภาพกิจกรรมงานยกย่องเชิดชูเกียรติที่ปฏิบัติงานครบ 25 ปี พ.ศ. 2557

บุคลากรที่ได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติ พ.ศ. ๒๕๕๗ > ชมวิดิทัศน์พิธียกย่องเชิดชูเกียรติ ปี ๒๕๕๗ >
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
รายนามบุคลากรที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติที่ปฏิบัติงานครบ 25 ปี
ตั้งแต่เริ่มโครงการ ปี 2542 จนถึงปี 2552 (คลิกเพื่อดูรายละเอียด >)
 
 
 
Go to TOP ^
 
หน้าแรก โครงสร้างสภาคณาจารย์และพนักงาน ข่าวประชาสัมพันธ์ เสนอความคิดเห็น
ประวัติสถาบันฯ คณะกรรมการ ภาพกิจกรรม คลินิกสภา
ประวัติสภาคณาจารย์และพนักงาน บุคลากร ปฏิทินกิจกรรม พรบ./ข้อบังคับ/ระเบียบ/ประกาศ
ทำเนียบสภาคณาจารย์และพนักงาน งานยกย่องเชิดชูเกียรติ ค่ายเยาวชนภาคฤดูร้อน คู่มือจรรยาบรรณผู้ปฏิบัติงานในสถาบัน
วิสัยทัศน์-พันธกิจ เครือข่ายสภาคณาจารย์ฯ ของที่ระลึก เอกสารดาวน์โหลด
 
 
 
สภาคณาจารย์และพนักงาน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
e-mail: senate@kmitl.ac.th โทรศัพท์ (662) 329 8156, (662) 329 8157
King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang :: KMITL
Copyright © 2013 Faculty Senate of KMITL Created & Designed by Idealready.com