หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การมอบแบบจำลองร่างเกณฑ์ภาระงานบุคลากรสายวิชาการ
 
 
 

26 กรกฎาคม 2556
การมอบแบบจำลองร่างเกณฑ์ภาระงานบุคลากรสายวิชาการ และผลสรุป...

ชมภาพกิจกรรม >>

การมอบแบบจำลองร่างเกณฑ์ภาระงานบุคลากรสายวิชาการ
และผลสรุปการรับฟังความคิดเห็นให้กับอธิการบดี

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๙.๐๐ น. ประธานสภาคณาจารย์และพนักงานพร้อมด้วยคณะกรรมการฝ่ายวิชาการสายวิชาการได้เข้าพบ ศาสตราจารย์ ดร.ถวิล พึ่งมา อธิการบดี สจล. และคณะผู้บริหาร ณ ห้องรับรอง ชั้น ๖ สำนักงานอธิการบดี อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เพื่อมอบแบบจำลองร่างเกณฑ์ภาระงานบุคลากรสายวิชาการ และผลสรุปที่ได้จากการประชุมรับฟังความคิดเห็นของคณาจารย์จำนวน ๔ ครั้ง (๒๕ เม.ษ. ๒๐ พ.ค. ๓๐ พ.ค. และ ๑๘ ก.ค. ๒๕๕๖) ซึ่งจะได้มีการนำเสนอต่อที่ประชุมสภาสถาบันวาระพิเศษในวันพุธที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ นี้

 
 

แบบจำลองร่างเกณฑ์ภาระงานของสภาคณาจารย์และพนักงาน

 
 

แบบจำลองร่างเกณฑ์ภาระงานของสภาคณาจารย์และพนักงาน

 
 
 
< กลับไปที่หน้าหลัก "ข่าวประชาสัมพันธ์"
 
Go to TOP ^
 
หน้าแรก โครงสร้างสภาคณาจารย์และพนักงาน ข่าวประชาสัมพันธ์ เสนอความคิดเห็น
ประวัติสถาบันฯ คณะกรรมการ ภาพกิจกรรม คลินิกสภา
ประวัติสภาคณาจารย์และพนักงาน บุคลากร ปฏิทินกิจกรรม พรบ./ข้อบังคับ/ระเบียบ/ประกาศ
ทำเนียบสภาคณาจารย์และพนักงาน งานยกย่องเชิดชูเกียรติ ค่ายเยาวชนภาคฤดูร้อน คู่มือจรรยาบรรณผู้ปฏิบัติงานในสถาบัน
วิสัยทัศน์-พันธกิจ เครือข่ายสภาคณาจารย์ฯ ของที่ระลึก เอกสารดาวน์โหลด
 
 
 
สภาคณาจารย์และพนักงาน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
e-mail: senate@kmitl.ac.th โทรศัพท์ (662) 329 8156, (662) 329 8157
King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang :: KMITL
Copyright © 2013 Faculty Senate of KMITL Created & Designed by Idealready.com