หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของสายสนับสนุนภายใต้ระเบียบสถาบันฯ
 
 
 

19 พฤศจิกายน 2557
การเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของสายสนับสนุนภายใต้ระเบียบสถาบันฯ

ชมภาพกิจกรรม >>

การเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของสายสนับสนุนภายใต้ระเบียบสถาบันฯ

ฝ่ายสิทธิประโยชน์และสวัสดิการร่วมกับฝ่ายวิชาการสายสนับสนุนของสภาคณาจารย์และพนักงานได้จัดให้มีการอบรมเรื่อง “การเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของสายสนับสนุนภายใต้ระเบียบสถาบันฯ” เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๗๐๑ ชั้น ๗ สำนักงานอธิการบดี เพื่อเป็นการกระตุ้นให้บุคลากรได้มีการพัฒนาตนเองและองค์กรอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังเป็นส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการได้มีความรู้และความเข้าใจในแนวทางการเตรียมความพร้อมในการขอตำแหน่งที่สูงขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่อยู่ในเกณฑ์ที่จะต้องขอกำหนดตำแหน่ง โดยมี คุณจรงค์ศักดิ์ พุมนวน ประธานฝ่ายสิทธิประโยชน์และสวัสดิการ สภาคณาจารย์และพนักงาน นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการขั้นสูง เป็นวิทยากร กิจกรรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมอบรมซึ่งมาจากส่วนงานต่าง ๆ จำนวน ๑๒๒ คน (ดูคลิปวิดีโอการอบรมได้ที่ คลินิกสภา >)

 
 
 
< กลับไปที่หน้าหลัก "ข่าวประชาสัมพันธ์"
 
Go to TOP ^
 
หน้าแรก โครงสร้างสภาคณาจารย์และพนักงาน ข่าวประชาสัมพันธ์ เสนอความคิดเห็น
ประวัติสถาบันฯ คณะกรรมการ ภาพกิจกรรม คลินิกสภา
ประวัติสภาคณาจารย์และพนักงาน บุคลากร ปฏิทินกิจกรรม พรบ./ข้อบังคับ/ระเบียบ/ประกาศ
ทำเนียบสภาคณาจารย์และพนักงาน งานยกย่องเชิดชูเกียรติ ค่ายเยาวชนภาคฤดูร้อน คู่มือจรรยาบรรณผู้ปฏิบัติงานในสถาบัน
วิสัยทัศน์-พันธกิจ เครือข่ายสภาคณาจารย์ฯ ของที่ระลึก เอกสารดาวน์โหลด
 
 
 
สภาคณาจารย์และพนักงาน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
e-mail: senate@kmitl.ac.th โทรศัพท์ (662) 329 8156, (662) 329 8157
King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang :: KMITL
Copyright © 2013 Faculty Senate of KMITL Created & Designed by Idealready.com