หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย Routine to Researh : R2R
 
 
 

31 มีนาคม 2558
การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย Routine to Researh : R2R

ชมภาพกิจกรรม >>

การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย Routine to Researh : R2R

ฝ่ายสิทธิประโยชน์และสวัสดิการร่วมกับฝ่ายวิชาการสายสนับสนุนของสภาคณาจารย์และพนักงานได้จัดให้มีการอบรมเรื่อง “Routine to Research R2R พัฒนาคน พัฒนางาน ทำวิจัย จากงานประจำได้อย่างไร” เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๗๐๑ ชั้น ๗ สำนักงานอธิการบดี อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ โดยมีคุณจรงค์ศักดิ์ พุมนวน ประธานฝ่ายสิทธิประโยชน์และสวัสดิการ สภาคณาจารย์และพนักงาน นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการขั้นสูง คณะเทคโนโลยีการเกษตร สจล. ให้เกียรติเป็นวิทยากร การอบรมในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมอบรมซึ่งมาจากส่วนงานต่าง ๆ จำนวน ๗๔ คน

 
 
 
 
< กลับไปที่หน้าหลัก "ข่าวประชาสัมพันธ์"
 
Go to TOP ^
 
หน้าแรก โครงสร้างสภาคณาจารย์และพนักงาน ข่าวประชาสัมพันธ์ เสนอความคิดเห็น
ประวัติสถาบันฯ คณะกรรมการ ภาพกิจกรรม คลินิกสภา
ประวัติสภาคณาจารย์และพนักงาน บุคลากร ปฏิทินกิจกรรม พรบ./ข้อบังคับ/ระเบียบ/ประกาศ
ทำเนียบสภาคณาจารย์และพนักงาน งานยกย่องเชิดชูเกียรติ ค่ายเยาวชนภาคฤดูร้อน คู่มือจรรยาบรรณผู้ปฏิบัติงานในสถาบัน
วิสัยทัศน์-พันธกิจ เครือข่ายสภาคณาจารย์ฯ ของที่ระลึก เอกสารดาวน์โหลด
 
 
 
สภาคณาจารย์และพนักงาน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
e-mail: senate@kmitl.ac.th โทรศัพท์ (662) 329 8156, (662) 329 8157
King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang :: KMITL
Copyright © 2013 Faculty Senate of KMITL Created & Designed by Idealready.com