หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > พิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาสภาคณาจารย์และพนักงาน
 
 
 

19 สิงหาคม 2558
พิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาสภาคณาจารย์และพนักงาน

ชมภาพกิจกรรม >>

พิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาสภาคณาจารย์และพนักงาน

เมื่อวันพุธที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๘ สภาคณาจารย์และพนักงาน ได้จัดพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาสภาคณาจารย์และพนักงาน โดยมี รองศาสตราจารย์ ศิริวัฒน์ โพธิเวชกุล (อดีตประธานสภาคณาจารย์ฯ พ.ศ. ๒๕๔๔-๒๕๔๗) เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย อาจารย์พงศ์ทิพย์ อินทร์แก้ว (อดีตประธานสภาคณาจารย์ฯ พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๕๖) รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากร เป็นตัวแทนอธิการบดี ผศ.ดร.วัฒนชัย พงษ์นาค (อดีตประธานสภาคณาจารย์ฯ พ.ศ. ๒๕๔๑-๒๕๔๔) รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะผู้บริหาร กรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน บุคลากร และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีดังกล่าว ในงานนี้ รศ.ดร.ชัยวุฒิ ฉัตรอุทัย ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน เป็นตัวแทนรับมอบดอกไม้แสดงความยินดีจากผู้แทนแต่ละส่วนงานในสถาบัน

 
 
 
 
< กลับไปที่หน้าหลัก "ข่าวประชาสัมพันธ์"
 
Go to TOP ^
 
หน้าแรก โครงสร้างสภาคณาจารย์และพนักงาน ข่าวประชาสัมพันธ์ เสนอความคิดเห็น
ประวัติสถาบันฯ คณะกรรมการ ภาพกิจกรรม คลินิกสภา
ประวัติสภาคณาจารย์และพนักงาน บุคลากร ปฏิทินกิจกรรม พรบ./ข้อบังคับ/ระเบียบ/ประกาศ
ทำเนียบสภาคณาจารย์และพนักงาน งานยกย่องเชิดชูเกียรติ ค่ายเยาวชนภาคฤดูร้อน คู่มือจรรยาบรรณผู้ปฏิบัติงานในสถาบัน
วิสัยทัศน์-พันธกิจ เครือข่ายสภาคณาจารย์ฯ ของที่ระลึก เอกสารดาวน์โหลด
 
 
 
สภาคณาจารย์และพนักงาน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
e-mail: senate@kmitl.ac.th โทรศัพท์ (662) 329 8156, (662) 329 8157
King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang :: KMITL
Copyright © 2013 Faculty Senate of KMITL Created & Designed by Idealready.com