หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สถานการณ์กองทุนสำรองเลี้ยงชีพของพนักงานสถาบัน
 
 
 

8 ธันวาคม 2558
สถานการณ์กองทุนสำรองเลี้ยงชีพของพนักงานสถาบัน

ชมภาพกิจกรรม >>

สถานการณ์กองทุนสำรองเลี้ยงชีพของพนักงานสถาบัน

คุณจรงค์ศักดิ์ พุมนวน ประธานฝ่ายสิทธิประโยชน์และสวัสดิการ สภาคณาจารย์และพนักงาน ได้จัดการบรรยายเรื่อง “สถานการณ์กองทุนสำรองเลี้ยงชีพของพนักงานสถาบัน” เมื่อวันอังคารที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๗๐๑  อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ โดยมี คุณไพศาล สุนทรนนท์ กรรมการสภาคณาจารย์และพนักงานซึ่งเป็นกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของสถาบัน และเจ้าหน้าที่จาก เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ (K Master Pooled Fund) เป็นผู้บรรยาย ในกิจกรรมนี้ได้เปิดโอกาสให้พนักงานสถาบันที่เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของสถาบันได้รับทราบและซักถามข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อบังคับกองทุน ฯ  การเปลี่ยนอัตราการจ่ายเงินสะสมของสมาชิก  และการยกเว้นภาษีเงินได้ในการลงทุนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ รวมทั้งการเลือกนโยบายการลงทุนเพิ่มเติมของ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ 

 
 
 
< กลับไปที่หน้าหลัก "ข่าวประชาสัมพันธ์"
 
Go to TOP ^
 
หน้าแรก โครงสร้างสภาคณาจารย์และพนักงาน ข่าวประชาสัมพันธ์ เสนอความคิดเห็น
ประวัติสถาบันฯ คณะกรรมการ ภาพกิจกรรม คลินิกสภา
ประวัติสภาคณาจารย์และพนักงาน บุคลากร ปฏิทินกิจกรรม พรบ./ข้อบังคับ/ระเบียบ/ประกาศ
ทำเนียบสภาคณาจารย์และพนักงาน งานยกย่องเชิดชูเกียรติ ค่ายเยาวชนภาคฤดูร้อน คู่มือจรรยาบรรณผู้ปฏิบัติงานในสถาบัน
วิสัยทัศน์-พันธกิจ เครือข่ายสภาคณาจารย์ฯ ของที่ระลึก เอกสารดาวน์โหลด
 
 
 
สภาคณาจารย์และพนักงาน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
e-mail: senate@kmitl.ac.th โทรศัพท์ (662) 329 8156, (662) 329 8157
King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang :: KMITL
Copyright © 2013 Faculty Senate of KMITL Created & Designed by Idealready.com