หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การวิเคราะห์งานเพื่อพัฒนางานประจำ
 
 
 

9 มีนาคม 2559
“การวิเคราะห์งานเพื่อพัฒนางานประจำ”

ชมภาพกิจกรรม >>

“การวิเคราะห์งานเพื่อพัฒนางานประจำ”

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์  สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นประธานเปิดการอบรม เรื่อง “การวิเคราะห์งานเพื่อพัฒนางานประจำ” ซึ่งจัดโดย สภาคณาจารย์และพนักงาน ณ ห้องประชุม 701 อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ โดยมีคุณจรงค์ศักดิ์ พุมนวน รองประธานสภาคณาจารย์และพนักงานคนที่ 1  นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการขั้นสูง คณะเทคโนโลยีการเกษตร สจล. ให้เกียรติเป็นวิทยากร การอบรมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมอบรมซึ่งมาจากส่วนงานต่าง ๆ จำนวน 122 คน โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อให้บุคลากรที่เข้าร่วมอบรมมีความสามารถในกระบวนการวิเคราะห์งานจากงานประจำได้ และนำผลที่ได้มาปรับปรุงและพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น

 
 
 
 
 
< กลับไปที่หน้าหลัก "ข่าวประชาสัมพันธ์"
 
Go to TOP ^
 
หน้าแรก โครงสร้างสภาคณาจารย์และพนักงาน ข่าวประชาสัมพันธ์ เสนอความคิดเห็น
ประวัติสถาบันฯ คณะกรรมการ ภาพกิจกรรม คลินิกสภา
ประวัติสภาคณาจารย์และพนักงาน บุคลากร ปฏิทินกิจกรรม พรบ./ข้อบังคับ/ระเบียบ/ประกาศ
ทำเนียบสภาคณาจารย์และพนักงาน งานยกย่องเชิดชูเกียรติ ค่ายเยาวชนภาคฤดูร้อน คู่มือจรรยาบรรณผู้ปฏิบัติงานในสถาบัน
วิสัยทัศน์-พันธกิจ เครือข่ายสภาคณาจารย์ฯ ของที่ระลึก เอกสารดาวน์โหลด
 
 
 
สภาคณาจารย์และพนักงาน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
e-mail: senate@kmitl.ac.th โทรศัพท์ (662) 329 8156, (662) 329 8157
King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang :: KMITL
Copyright © 2013 Faculty Senate of KMITL Created & Designed by Idealready.com