หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การสัมมนาสภาคณาจารย์และพนักงานประจำปี 2559
 
 
 

26 - 27 เมษายน 2559
“การสัมมนาสภาคณาจารย์และพนักงานประจำปี 2559"

ชมภาพกิจกรรม >>

“การสัมมนาสภาคณาจารย์และพนักงานประจำปี 2559”

สภาคณาจารย์และพนักงาน จัดสัมมนา เรื่อง “บทบาทของสภาคณาจารย์และพนักงานในบริบท KMITL ONE ถึง KMITL WAY  มุ่งสู่ KMITL 2040” เพื่อให้คณะกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน ชุดใหม่ได้ร่วมกันกำหนดบทบาท และทิศทางในการดำเนินกิจกรรมให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของสถาบัน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์พงศ์ทิพย์ อินทร์แก้ว รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากร มาเป็นประธานเปิดการสัมมนา เมื่อวันที่ 26-27 เมษายน 2559 ณ นงนุช รีสอร์ท การ์เด้น พัทยา จังหวัดชลบุรี โดยมี รศ.ดร.ชัยวุฒิ ฉัตรอุทัย ประธานสภาคณาจารย์และพนักงานให้การต้อนรับและกล่าวรายงาน ในงานนี้ได้เรียนเชิญ รศ.ดร.วินัย กล้าจริง ที่ปรึกษาสถาบัน รศ.ดร.จำรูญ เล้าสินวัฒนา รองอธิการบดีผ่ายวิจัยและนวัตกรรม  ผศ.ดร.วัฒนชัย พงษ์นาค รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และรศ.ดร. ศิริวัฒน์ โพธิเวชกุล อดีตประธานสภาคณาจารย์ มาร่วมให้ข้อเสนอแนะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตลอดการสัมมนา

 
 
วิดิทัศน์ “การสัมมนาสภาคณาจารย์และพนักงานประจำปี 2559"
วันที่ 26 - 27 เมษายน 2559
 
[Part 1]
 
 
[Part 2]
 
 
 
< กลับไปที่หน้าหลัก "ข่าวประชาสัมพันธ์"
 
Go to TOP ^
 
หน้าแรก โครงสร้างสภาคณาจารย์และพนักงาน ข่าวประชาสัมพันธ์ เสนอความคิดเห็น
ประวัติสถาบันฯ คณะกรรมการ ภาพกิจกรรม คลินิกสภา
ประวัติสภาคณาจารย์และพนักงาน บุคลากร ปฏิทินกิจกรรม พรบ./ข้อบังคับ/ระเบียบ/ประกาศ
ทำเนียบสภาคณาจารย์และพนักงาน งานยกย่องเชิดชูเกียรติ ค่ายเยาวชนภาคฤดูร้อน คู่มือจรรยาบรรณผู้ปฏิบัติงานในสถาบัน
วิสัยทัศน์-พันธกิจ เครือข่ายสภาคณาจารย์ฯ ของที่ระลึก เอกสารดาวน์โหลด
 
 
 
สภาคณาจารย์และพนักงาน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
e-mail: senate@kmitl.ac.th โทรศัพท์ (662) 329 8156, (662) 329 8157
King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang :: KMITL
Copyright © 2013 Faculty Senate of KMITL Created & Designed by Idealready.com