หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.เชียงใหม่ เยี่ยมชมกิจการสภาคณาจารย์และพนักงาน
 
 
 

31 สิงหาคม 2559
“สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.เชียงใหม่ เยี่ยมชมกิจการสภาคณาจารย์ฯ"

ชมภาพกิจกรรม >>

“สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.เชียงใหม่ เยี่ยมชมกิจการสภาคณาจารย์และพนักงาน"

เมื่อวันพุธที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. คณะเจ้าหน้าที่จากสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เข้าเยี่ยมชมกิจการสภาคณาจารย์และพนักงาน โดยมี ดร.จรงค์ศักดิ์ พุมนวม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันต์กนิษฐ์ ขวัญพฤกษ์  รองประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน และคณะกรรมการสภาฯ ให้การต้อนรับ ในการเยี่ยมชมครั้งนี้ มีการบรรยายเกี่ยวกับการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย โดย ดร.จรงค์ศักดิ์ พุมนวม และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพและการปรับปรุงกระบวนการทำงานจากงานประจำสู่งานวิจัย ณ ห้องประชุม เอ-๒๐๒ สำนักงานสภาคณาจารย์และพนักงาน อาคารสมเด็จพระเทพฯ ๑

 
 
 
 
 
< กลับไปที่หน้าหลัก "ข่าวประชาสัมพันธ์"
 
Go to TOP ^
 
หน้าแรก โครงสร้างสภาคณาจารย์และพนักงาน ข่าวประชาสัมพันธ์ เสนอความคิดเห็น
ประวัติสถาบันฯ คณะกรรมการ ภาพกิจกรรม คลินิกสภา
ประวัติสภาคณาจารย์และพนักงาน บุคลากร ปฏิทินกิจกรรม พรบ./ข้อบังคับ/ระเบียบ/ประกาศ
ทำเนียบสภาคณาจารย์และพนักงาน งานยกย่องเชิดชูเกียรติ ค่ายเยาวชนภาคฤดูร้อน คู่มือจรรยาบรรณผู้ปฏิบัติงานในสถาบัน
วิสัยทัศน์-พันธกิจ เครือข่ายสภาคณาจารย์ฯ ของที่ระลึก เอกสารดาวน์โหลด
 
 
 
สภาคณาจารย์และพนักงาน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
e-mail: senate@kmitl.ac.th โทรศัพท์ (662) 329 8156, (662) 329 8157
King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang :: KMITL
Copyright © 2013 Faculty Senate of KMITL Created & Designed by Idealready.com