หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การเป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการ ปอมท. ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙
 
 
 

24 - 25 พฤศจิกายน 2559
“การเป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการ ปอมท. ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙”

ชมภาพกิจกรรม >>

“การเป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการ ปอมท. ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙”

สภาคณาจารย์และพนักงาน ได้รับมอบหมายจากที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) ให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการ ปอมท. ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมี คุณชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรี ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการ และพิธีมอบโล่รางวัลอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ปอมท. ประจำปี ๒๕๕๙ จำนวน ๕ สาขา เมื่อวันที่ ๒๔ – ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ สวนนงนุชพัทยา จังหวัดชลบุรี การประชุมครั้งนี้จัดให้มีการเสวนาในหัวข้อ “ปรับทัศนคติอย่างไร ให้อุดมศึกษาไทยอยู่รอด” “คิดใหม่ ทำใหม่ เพื่อการศึกษาไทยในอนาคต” “ปัญญาชนคนรุ่นใหม่กับธุรกิจไทยยุค 4.0” และ “ประสบการณ์การทำงานวิจัยจากงานประจำและการวิจัยในชั้นเรียน” มีการบรรยายพิเศษ เรื่อง “การวิจัยจากงานประจำในระบบการศึกษา” และจัดให้มีการนำเสนอผลงานการวิจัยจากงานประจำและการวิจัยในชั้นเรียนภายใต้หัวข้อ “การวิจัยระบบการศึกษาไทย” ครั้งที่ ๑ ซึ่งเป็นงานวิจัยในระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ของ ครู อาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ และบุคลากรทั่วไป จำนวน ๓๖ บทความ รวมทั้งการแสดงนิทรรศการจากโครงการสนับสนุนการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยระดับประเทศ ในการประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ ๒๕๐ คน

 
 
วิดิทัศน์ “การเป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการ ปอมท. ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙"
วันที่ 24 - 25 พฤศจิกายน 2559
 
 
วิดิทัศน์ “อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ปอมท. ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙"
วันที่ 24 - 25 พฤศจิกายน 2559
 
 
 
< กลับไปที่หน้าหลัก "ข่าวประชาสัมพันธ์"
 
Go to TOP ^
 
หน้าแรก โครงสร้างสภาคณาจารย์และพนักงาน ข่าวประชาสัมพันธ์ เสนอความคิดเห็น
ประวัติสถาบันฯ คณะกรรมการ ภาพกิจกรรม คลินิกสภา
ประวัติสภาคณาจารย์และพนักงาน บุคลากร ปฏิทินกิจกรรม พรบ./ข้อบังคับ/ระเบียบ/ประกาศ
ทำเนียบสภาคณาจารย์และพนักงาน งานยกย่องเชิดชูเกียรติ ค่ายเยาวชนภาคฤดูร้อน คู่มือจรรยาบรรณผู้ปฏิบัติงานในสถาบัน
วิสัยทัศน์-พันธกิจ เครือข่ายสภาคณาจารย์ฯ ของที่ระลึก เอกสารดาวน์โหลด
 
 
 
สภาคณาจารย์และพนักงาน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
e-mail: senate@kmitl.ac.th โทรศัพท์ (662) 329 8156, (662) 329 8157
King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang :: KMITL
Copyright © 2013 Faculty Senate of KMITL Created & Designed by Idealready.com