หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การรับฟังความคิดเห็นเรื่องร่างหลักเกณฑ์และวิธีการขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้นของสายสนับสนุนวิชาการ
 
 
 

22 กุมภาพันธ์ 2560 และ 24 กุมภาพันธ์ 2560
“การรับฟังความคิดเห็นเรื่องร่างหลักเกณฑ์และวิธีการขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้นของสายสนับสนุนวิชาการ”

ชมภาพกิจกรรม >>

“การรับฟังความคิดเห็นเรื่องร่างหลักเกณฑ์และวิธีการขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้นของสายสนับสนุนวิชาการ”

สภาคณาจารย์และพนักงาน ร่วมกับ คณะกรรมการยกร่างหลักเกณฑ์และวิธีการขอกำหนดตำแหน่ง และการแต่งตั้งพนักงานสถาบันตำแหน่งสนับสนุนวิชาการให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น จัดกิจกรรมการรับฟังความคิดเห็น เรื่อง ร่างหลักเกณฑ์และวิธีการขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้นของสายสนับสนุนวิชาการ เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมแคแสด สำนักงานอธิการบดี กรุงเทพมหานคร และวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมชุมโค วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร โดยมีผู้บริหารและบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่สนใจเข้าร่วมรับฟังเป็นจำนวนมาก

 
 
 
 
< กลับไปที่หน้าหลัก "ข่าวประชาสัมพันธ์"
 
Go to TOP ^
 
หน้าแรก โครงสร้างสภาคณาจารย์และพนักงาน ข่าวประชาสัมพันธ์ เสนอความคิดเห็น
ประวัติสถาบันฯ คณะกรรมการ ภาพกิจกรรม คลินิกสภา
ประวัติสภาคณาจารย์และพนักงาน บุคลากร ปฏิทินกิจกรรม พรบ./ข้อบังคับ/ระเบียบ/ประกาศ
ทำเนียบสภาคณาจารย์และพนักงาน งานยกย่องเชิดชูเกียรติ ค่ายเยาวชนภาคฤดูร้อน คู่มือจรรยาบรรณผู้ปฏิบัติงานในสถาบัน
วิสัยทัศน์-พันธกิจ เครือข่ายสภาคณาจารย์ฯ ของที่ระลึก เอกสารดาวน์โหลด
 
 
 
สภาคณาจารย์และพนักงาน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
e-mail: senate@kmitl.ac.th โทรศัพท์ (662) 329 8156, (662) 329 8157
King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang :: KMITL
Copyright © 2013 Faculty Senate of KMITL Created & Designed by Idealready.com