หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > “ปัญหาที่พบบ่อยในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ”
 
 
 

27 กรกฎาคม 2560
“ปัญหาที่พบบ่อยในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ”

ชมภาพกิจกรรม >>

“ปัญหาที่พบบ่อยในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ”

สภาคณาจารย์และพนักงาน จัดการเสวนา เรื่อง “ปัญหาที่พบบ่อยในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ” โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.จำรูญ เล้าสินวัฒนา รองอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ริ้วรุจา ภาควิชาวิศวกรรมการวัดและควบคุม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. และ รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัฐไชย์ ลีนาวงศ์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ สจล. เป็นผู้ร่วมการเสวนา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๗๐๑ ชั้น ๗ อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ กิจกรรมครั้งนี้มีคณาจารย์เข้าร่วมรับฟังการเสวนาซึ่งมาจากส่วนงานวิชาการต่าง ๆ จำนวน ๓๒ คน

 
 
 
 
< กลับไปที่หน้าหลัก "ข่าวประชาสัมพันธ์"
 
Go to TOP ^
 
หน้าแรก โครงสร้างสภาคณาจารย์และพนักงาน ข่าวประชาสัมพันธ์ เสนอความคิดเห็น
ประวัติสถาบันฯ คณะกรรมการ ภาพกิจกรรม คลินิกสภา
ประวัติสภาคณาจารย์และพนักงาน บุคลากร ปฏิทินกิจกรรม พรบ./ข้อบังคับ/ระเบียบ/ประกาศ
ทำเนียบสภาคณาจารย์และพนักงาน งานยกย่องเชิดชูเกียรติ ค่ายเยาวชนภาคฤดูร้อน คู่มือจรรยาบรรณผู้ปฏิบัติงานในสถาบัน
วิสัยทัศน์-พันธกิจ เครือข่ายสภาคณาจารย์ฯ ของที่ระลึก เอกสารดาวน์โหลด
 
 
 
สภาคณาจารย์และพนักงาน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
e-mail: senate@kmitl.ac.th โทรศัพท์ (662) 329 8156, (662) 329 8157
King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang :: KMITL
Copyright © 2013 Faculty Senate of KMITL Created & Designed by Idealready.com