หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > พิธียกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถาบันครบ ๒๕ ปี
 
 
 

12 กันยายน 2560
“พิธียกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถาบันครบ ๒๕ ปี”

ชมภาพกิจกรรม >>

“พิธียกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถาบันครบ ๒๕ ปี”

พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นประธานในพิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติและโล่เกียรติยศให้กับบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถาบันครบ ๒๕ ปี จำนวน ๙๒ คน และบุคลากรผู้ทำคุณประโยชน์และสร้างชื่อเสียงแก่สถาบันจำนวน ๒๒ คน รวมทั้ง บุคลากรที่ได้รับการคัดเลือกเป็น ข้าราชการพลเรือนดีเด่นจำนวน ๒ คน เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ ณ หอประชุมใหญ่ ซึ่งในปีนี้เป็นการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้และถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช “๒๕ ปีของเรา แล้วกี่ปีของพ่อหลวง” โดยภายในพิธีดังกล่าวมีผู้บริหาร คณาจารย์ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ของสถาบันเข้าร่วมแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับรางวัลเป็นจำนวนมาก

 
 
 
 
< กลับไปที่หน้าหลัก "ข่าวประชาสัมพันธ์"
 
Go to TOP ^
 
หน้าแรก โครงสร้างสภาคณาจารย์และพนักงาน ข่าวประชาสัมพันธ์ เสนอความคิดเห็น
ประวัติสถาบันฯ คณะกรรมการ ภาพกิจกรรม คลินิกสภา
ประวัติสภาคณาจารย์และพนักงาน บุคลากร ปฏิทินกิจกรรม พรบ./ข้อบังคับ/ระเบียบ/ประกาศ
ทำเนียบสภาคณาจารย์และพนักงาน งานยกย่องเชิดชูเกียรติ ค่ายเยาวชนภาคฤดูร้อน คู่มือจรรยาบรรณผู้ปฏิบัติงานในสถาบัน
วิสัยทัศน์-พันธกิจ เครือข่ายสภาคณาจารย์ฯ ของที่ระลึก เอกสารดาวน์โหลด
 
 
 
สภาคณาจารย์และพนักงาน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
e-mail: senate@kmitl.ac.th โทรศัพท์ (662) 329 8156, (662) 329 8157
King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang :: KMITL
Copyright © 2013 Faculty Senate of KMITL Created & Designed by Idealready.com