หน้าแรก > พรบ./ข้อบังคับ/ระเบียบ/ประกาศ
 
 
 
คำสั่งแต่งตั้งประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน 31 ม.ค. 2556
 
คำสั่งแต่งตั้งกก.สภาคณาจารย์และพนักงาน (ตำแหน่ง) 4 ก.พ. 2556
 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกก.ดำเนินงานสภาคณาจารย์และพนักงาน 15 ก.พ. 2556
 
คำสั่งแต่งตั้งกก.สภาคณาจารย์และพนักงานเพิ่มเติม 5 มิ.ย. 2556
 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกก.ดำเนินงานสภาคณาจารย์และพนักงานเพิ่มเติม 10 มิ.ย. 2556
 
คำสั่่งแต่งตั้งกก.สภาคณาจารย์และพนักงานเพิ่มเติม 30 ก.ย. 2556
 
ข้อบังคับสถาบันฯว่าด้วยจรรยาบรรณ พ.ศ. 2553
 
พรบ.สจล. พ.ศ. 2551
 
ข้อบังคับสถาบันฯว่าด้วยสภาคณาจารย์และพนักงาน พ.ศ. 2555
 
คำสั่งแต่งตั้งกก.สภาคณาจารย์และพนักงาน พ.ศ. 2556
 
ข้อบังคับ ปอมท. ว่าด้วยการบริหารงานของที่ประชุม พ.ศ. 2548
 
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน ปอมท.
 
 
 
 
Go to TOP ^
 
หน้าแรก โครงสร้างสภาคณาจารย์และพนักงาน ข่าวประชาสัมพันธ์ เสนอความคิดเห็น
ประวัติสถาบันฯ คณะกรรมการ ภาพกิจกรรม คลินิกสภา
ประวัติสภาคณาจารย์และพนักงาน บุคลากร ปฏิทินกิจกรรม พรบ./ข้อบังคับ/ระเบียบ/ประกาศ
ทำเนียบสภาคณาจารย์และพนักงาน งานยกย่องเชิดชูเกียรติ ค่ายเยาวชนภาคฤดูร้อน คู่มือจรรยาบรรณผู้ปฏิบัติงานในสถาบัน
วิสัยทัศน์-พันธกิจ เครือข่ายสภาคณาจารย์ฯ ของที่ระลึก เอกสารดาวน์โหลด
 
 
 
สภาคณาจารย์และพนักงาน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
e-mail: senate@kmitl.ac.th โทรศัพท์ (662) 329 8156, (662) 329 8157
King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang :: KMITL
Copyright © 2013 Faculty Senate of KMITL Created & Designed by Idealready.com