สภาคณาจารย์และพนักงาน ได้จัดทำตู้เติมสุข-แบ่งปัน KMITL Sharing

ในสภาวะโควิดเช่นนี้ หลายๆคน ได้รับผลกระทบ มากบ้างน้อยบ้าง

สภาคณาจารย์และพนักงาน ได้จัดทำตู้เติมสุข-แบ่งปัน KMITL Sharing Box เพื่อเปิดโอกาสให้ท่านที่อยากเติมสุขให้กับหลายๆคนที่ได้รับผลกระทบในสถานการณ์โควิด ได้มีช่องทางการช่วยเหลือคนละเล็กคนละน้อย น้ำใจที่แต่ละท่านให้มา จะเป็นกำลังใจให้กับคนอีกมากมายได้รับ โดยการมารับปันสิ่งที่ขาดหรือสิ่งที่ต้องการ

การให้และการรับนี้จะได้ดำเนินต่อไปไม่สิ้นสุด มาร่วมกันค่ะ โดยตู้เติมสุข-แบ่งปัน มี 2 จุดให้ใช้บริการ

ตู้ที่ 1 บริเวณหน้าคลินิกเวชกรรม

ตู้ที่ 2 ทางเข้าสถาบันบริเวณคณะไอที

Scroll to Top