พิธีทำบุญสภาคณาจารย์และพนักงาน

          สภาคณาจารย์และพนักงาน  สจล.  จัดพิธีทำบุญสภาคณาจารย์และพนักงาน  โดยมี ผศ.ดร.กันต์กนิษฐ์  ขวัญพฤกษ์  ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน  นำคณะกรรมการไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพภายในสถาบัน  และต่อด้วยพิธีทำบุญถวายภัตตาหารพระภิกษุสงฆ์  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562  เวลา  08.00 น.  ณ โถงหน้าสภาคณาจารย์และพนักงาน  ชั้น 2  อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ

Scroll to Top