ข่าว

Senate KMITL Rally 2020

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)สำนักงานระยอง ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขัน แรลลี่การกุศล “รวมใจสร้างโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร”‘SENATE KMITL RALLY 2020’​ เส้นทาง : กรุงเทพฯ – ระยองวันที่ 27 – 28 พฤศจิกายน 2563– ร่วมกิจกรรมสนุกตลอดเส้นทาง– นมัสการ หลวงปู่ทิมองค์ใหญ่ที่สุดในโลก วัดละหารไร่– ชม ชิม ร้านอาหารตำนานป่า– กิจกรรม ลดโลกเลอะ CSR ที่ ระยองอวาเรียม สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำระยอง– เข้าที่พัก โรงแรมโนโวเทล ระยอง ริมเพ รีสอร์ท พิเศษ ในงานเลี้ยง ชมมินิคอนเสิร์ต จากศิลปิน “นนท์ ธนนท์”   1. บัตร Regular ราคา 6,990 / 2 ท่าน (ท่านที่ 3 …

Senate KMITL Rally 2020 Read More »

สภาคณาจารย์และพนักงาน ได้จัดทำตู้เติมสุข-แบ่งปัน KMITL Sharing

ในสภาวะโควิดเช่นนี้ หลายๆคน ได้รับผลกระทบ มากบ้างน้อยบ้าง สภาคณาจารย์และพนักงาน ได้จัดทำตู้เติมสุข-แบ่งปัน KMITL Sharing Box เพื่อเปิดโอกาสให้ท่านที่อยากเติมสุขให้กับหลายๆคนที่ได้รับผลกระทบในสถานการณ์โควิด ได้มีช่องทางการช่วยเหลือคนละเล็กคนละน้อย น้ำใจที่แต่ละท่านให้มา จะเป็นกำลังใจให้กับคนอีกมากมายได้รับ โดยการมารับปันสิ่งที่ขาดหรือสิ่งที่ต้องการ การให้และการรับนี้จะได้ดำเนินต่อไปไม่สิ้นสุด มาร่วมกันค่ะ โดยตู้เติมสุข-แบ่งปัน มี 2 จุดให้ใช้บริการ ตู้ที่ 1 บริเวณหน้าคลินิกเวชกรรม ตู้ที่ 2 ทางเข้าสถาบันบริเวณคณะไอที

อบรมเชิงปฏิบัติการ “คู่มือปฏิบัติงาน จุดเริ่มต้นของการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย”

สภาคณาจารย์และพนักงาน  สจล.  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “คู่มือปฏิบัติงาน จุดเริ่มต้นของการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย”  โดยมี  ดร.จรงศักดิ์  พุมนวน  บรรยายให้ความรู้  เมื่อวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2563  ณ ห้องประชุมจุฬาภรณวลัยลักษณ์  คณะวิทยาศาสตร์

การประชุมวิชาการ การวิจัยระบบการศึกษาไทย ครั้งที่ 4

“การวิจัยจากงานประจำในระบบการศึกษาไทย”           สภาคณาจารย์และพนักงาน  สจล.  จัดการประชุมวิชาการ “การวิจัยระบบการศึกษาไทย (CRTES ครั้งที่ 4) โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.กันต์กนิษฐ์  ขวัญพฤกษ์  ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน เป็นประธานกล่าวปิดงานและมอบเกียรติบัตรแก่ผู้นำเสนอผลงานวิชาการ เมื่อวันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2562  ณ ห้องหางนกยูง ชั้น 5 สำนักหอสมุดกลาง  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

พิธีทำบุญสภาคณาจารย์และพนักงาน

          สภาคณาจารย์และพนักงาน  สจล.  จัดพิธีทำบุญสภาคณาจารย์และพนักงาน  โดยมี ผศ.ดร.กันต์กนิษฐ์  ขวัญพฤกษ์  ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน  นำคณะกรรมการไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพภายในสถาบัน  และต่อด้วยพิธีทำบุญถวายภัตตาหารพระภิกษุสงฆ์  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562  เวลา  08.00 น.  ณ โถงหน้าสภาคณาจารย์และพนักงาน  ชั้น 2  อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ

โครงการเสวนา เรื่อง “ตำแหน่งวิชาการ จับต้องได้ ไม่ไกลเกินเอื้อม”

สภาคณาจารย์และพนักงาน  สจล.  จัดเสวนาเรื่อง “ตำแหน่งวิชาการ จับต้องได้ ไม่ไกลเกินเอื้อม  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจวิธีการพัฒนางานต่าง ๆ ด้านวิชาการและสามารถนำไปแก้ไขปัญหาในการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการได้จริง  สามารถผลิตผลงานด้านวิชาการต่าง ๆ ได้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น  โดยมี  ผศ.ดร.กันต์กนิษฐ์  ขวัญพฤกษ์  ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน เป็นประธานกล่าวเปิดการเสวนา  และได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.จำรูญ  เล้าสินวัฒนา  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากร  บรรยายเรื่อง “ผลงานวิชาการคุณภาพดีมาก มั่นใจได้อย่างไร”  และต่อด้วยการเสวนาจากคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิร่วมบอกเล่าถามตอบปัญหาเกี่ยวกับการทำตำแหน่งทางวิชาการ  เมื่อวันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2562  เวลา  08.30-13.00 น.  ณ ห้องประชุม 701 ชั้น 7 อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

สัมมนาสภาคณาจารย์และพนักงาน ประจำวาระ 2562-2564

เรื่อง “บทบาทของสภาคณาจารย์และพนักงานในการพัฒนาสถาบัน”                    สภาคณาจารย์และพนักงาน  สจล.  จัดสัมมนาสภาคณาจารย์และพนักงาน ประจำวาระ 2562-2564  เรื่อง “บทบาทของสภาคณาจารย์และพนักงานในการพัฒนาสถาบัน”  เพื่อสร้างความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน  และระดมความคิดเห็นระหว่างอดีตประธานสภาคณาจารย์และพนักงานจากรุ่นอดีตถึงปัจจุบัน  จัดทำแผนดำเนินงานและโครงการตามบทบาทหน้าที่ของสภาคณาจารย์และพนักงาน ระยะ 1 ปี และ 3 ปี  โดยมี ผศ.ดร.กันต์กนิษฐ์  ขวัญพฤกษ์  ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนา  เมื่อวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2562  ณ โรงแรมเวลคัมเวิลด์ บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดชลบุรี

โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน R2R เรื่อง “หยิบจับหน้างานประจำมาทำวิจัย”

โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน การพัฒนางานวิจัยจากงานประจำ R2R เรื่อง “หยิบจับหน้างานประจำมาทำวิจัย”           สภาคณาจารย์และพนักงาน  สจล.  จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน การพัฒนางานวิจัยจากงานประจำ R2R  เรื่อง  “หยิบจับหน้างานประจำมาทำวิจัย”  ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.กันต์กนิษฐ์  ขวัญพฤกษ์  ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม  โดยมี  ดร.จรงค์ศักดิ์  พุมนวน  เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้  เมื่อวันพุธที่  10 กรกฎาคม 2562  เวลา  08.30 – 16.30 น.  ณ ห้องประชุม 701 ชั้น 7 อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

Scroll to Top