Joe

สภาคณาจารย์และพนักงาน สจล. จัดการประชุม ปอมท. สมัยสามัญครั้งที่ 7/2564

     ในวันที่ 30 – 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 สภาคณาจารย์และพนักงาน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประธานสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) สมัยสามัญ ครั้งที่ 7/2564      โดย ศาสตราจารย์ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะกรรมการที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) สมัยสามัญ ครั้งที่ 7/2564 ในโอกาสที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมฯ       โดย อาจารย์มนชาย ภูวรกิจ เป็นประธาน ปอมท. และคณะกรรมการฯ จากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ เข้าร่วมประชุมในรูปแบบออนไลน์ผ่านการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting)

Senate KMITL Rally 2020

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)สำนักงานระยอง ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขัน แรลลี่การกุศล “รวมใจสร้างโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร”‘SENATE KMITL RALLY 2020’​ เส้นทาง : กรุงเทพฯ – ระยองวันที่ 27 – 28 พฤศจิกายน 2563– ร่วมกิจกรรมสนุกตลอดเส้นทาง– นมัสการ หลวงปู่ทิมองค์ใหญ่ที่สุดในโลก วัดละหารไร่– ชม ชิม ร้านอาหารตำนานป่า– กิจกรรม ลดโลกเลอะ CSR ที่ ระยองอวาเรียม สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำระยอง– เข้าที่พัก โรงแรมโนโวเทล ระยอง ริมเพ รีสอร์ท พิเศษ ในงานเลี้ยง ชมมินิคอนเสิร์ต จากศิลปิน “นนท์ ธนนท์”   1. บัตร Regular ราคา 6,990 / 2 ท่าน (ท่านที่ 3 …

Senate KMITL Rally 2020 Read More »

งานยกย่องเชิดชูเกียรติฯ พ.ศ. 2563

งานยกย่องเชิดชูเกียรติฯ พ.ศ. ดูภาพบรรยากาศภายในงาน 1 ดูภาพบรรยากาศภายในงาน 2 ดูภาพมอบโล่ รายชื่อบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถาบันครบ 25 ปี จำนวน 78 คน คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1. ผศ.ดร.ชาย ชมภูอินไหว2. ผศ.ประภาส เริงรื่น3. ผศ.ดร.นรินทร์ อติวงศ์แสงทอง4. รศ.ดร.ฤดี มาสุจันท์5. ผศ.สุมิตร พนาอุดมทรัพย์6. รศ.บุณย์ชนะ ภู่ระหงษ์7. อาจารย์ชินภัทร นันทจิวากรชัย8. อาจารย์สยาม สงวนรัมย์9. ผศ.ดร.พงษ์ชัย นิลาศ10. รศ.ดร.ประกอบ กิจไชยา11. ผศ.ธนา หงษ์สุวรรณ12. นายอมรเทพ กาพย์แก้ว13. รศ.ดร.แหลมทอง เหล่าคงถาวร14. ผศ.ดร.สุรเดช ตรีไตรลักษณะ15. รศ.ดร.คมสัน มาลีสี16. ศ.ดร.วรพงศ์ ตั้งศรีรัตน์17. ผศ.สมเกียรติ ขวัญพฤกษ์18. ผศ.ดร.สุรินทร์ กิตติธรกุล19. นางสาวจิตศุภางค์ วงศ์ภาคำ20. นางสาวบุญยืน กลัดแขก21. …

งานยกย่องเชิดชูเกียรติฯ พ.ศ. 2563 Read More »

สภาคณาจารย์และพนักงาน ได้จัดทำตู้เติมสุข-แบ่งปัน KMITL Sharing

ในสภาวะโควิดเช่นนี้ หลายๆคน ได้รับผลกระทบ มากบ้างน้อยบ้าง สภาคณาจารย์และพนักงาน ได้จัดทำตู้เติมสุข-แบ่งปัน KMITL Sharing Box เพื่อเปิดโอกาสให้ท่านที่อยากเติมสุขให้กับหลายๆคนที่ได้รับผลกระทบในสถานการณ์โควิด ได้มีช่องทางการช่วยเหลือคนละเล็กคนละน้อย น้ำใจที่แต่ละท่านให้มา จะเป็นกำลังใจให้กับคนอีกมากมายได้รับ โดยการมารับปันสิ่งที่ขาดหรือสิ่งที่ต้องการ การให้และการรับนี้จะได้ดำเนินต่อไปไม่สิ้นสุด มาร่วมกันค่ะ โดยตู้เติมสุข-แบ่งปัน มี 2 จุดให้ใช้บริการ ตู้ที่ 1 บริเวณหน้าคลินิกเวชกรรม ตู้ที่ 2 ทางเข้าสถาบันบริเวณคณะไอที

อบรมเชิงปฏิบัติการ “คู่มือปฏิบัติงาน จุดเริ่มต้นของการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย”

สภาคณาจารย์และพนักงาน  สจล.  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “คู่มือปฏิบัติงาน จุดเริ่มต้นของการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย”  โดยมี  ดร.จรงศักดิ์  พุมนวน  บรรยายให้ความรู้  เมื่อวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2563  ณ ห้องประชุมจุฬาภรณวลัยลักษณ์  คณะวิทยาศาสตร์

Scroll to Top